Tättingar
- Abessinsk glasögonfågel
- Abessinsk solfågel
- Afrikansk klippsparv
- Alpjärnsparv
- Alpkaja
- Altaijärnsparv
- Altairödstjärt
- Amurtrast
- Andinsk klippfågel
- Apelsinbröstad tangara
- Arabisk guldvingad fink
- Azurmes
- Berglärka
- Bergortolan
- Bergrödstjärt
- Bergstaigasångare
- Björktrast
- Blek rosenfink
- Blåhake
- Blåhätta
- Blåmes
- Blånäktergal
- Blåtrast
- Bofink
- Brandkronad kungsfågel
- Brun järnsparv
- Brun strömstare
- Brun törnskata
- Brunhuvad barbett
- Brunryggad finklärka
- Brunstjärtad minla
- Brunsångare
- Bruntrast
- Buskskvätta
- Busksångare
- Bändelkorsnäbb
- Citronärla
- Dubbeltrast
- Dvärgsävsparv
- Ekvatorialmyrpitta
- Flodsångare
- Fläckbröstad papegojnäbb
- Forsärla
- Glasögonflugsnappare
- Gransångare
- Grå flugsnappare
- Gråhuvad sparv
- Gråkråka
- Gråsiska
- Gråvingad trast
- Grönfink
- Grönsångare
- Guldnäktergal
- Gulgrå sparv
- Gulhämpling
- Gulskäggig manakin
- Gulsparv
- Gulärla
- Halsbandsflugsnappare
- Hedpiplärka
- Himalayablåstjärt
- Huskråka
- Hämpling
- Härfågellärka
- Höksångare
- Indisk glasögonfågel
- Isabellastenskvätta
- Japansk ärla
- Järnsparv
- Kanariepiplärka
- Kap Verdesparv
- Kapsnårtrast
- Klippsparv
- Klippsvala
- Koboltmes
- Korp
- Kungsfågel
- Kungsfågelsångare
- Ladusvala
- Lappmes
- Levantbulbyl
- Lundsångare
- Lövsångare
- Mindre flugsnappare
- Mindre korsnäbb
- Moltonisångare
- Mongolfink
- Mongolpiplärka
- Mugimakiflugsnappare
- Murkrypare
- Mörkryggad sibia
- Naganötväcka
- Nilsolfågel
- Nordsångare
- Nunnestenskvätta
- Näktergal
- Nötkråka
- Nötväcka
- Olivryggad solfågel
- Orangetrast
- Orientalisk blåflugsnappare
- Orienttalgoxe
- Papyrussångare
- Pilfink
- Praktniltava
- Pungmes
- Ringtrast
- Rosenfink
- Rosenstare
- Rostbrynad järnsparv
- Rostbukad stentrast
- Rostkindad sabeltimalia
- Rostsparv
- Rubinnäktergal
- Råka
- Rödhake
- Rödkindad sparv
- Rödnackad savannlärka
- Rödnäbbad blåskata
- Rödnäbbad oxhackare
- Rödpannad gulhämpling
- Rödstjärt
- Rödstrupig piplärka
- Saharasångare
- Saxaulsångare
- Shamatrast
- Sibirisk järnsparv
- Sibirisk lundsångare
- Skata
- Skäggmes
- Snöfink
- Snösiska
- Snösparv
- Stare
- Stenknäck
- Stenskvätta
- Stensvala
- Stensångare
- Stjärtmes
- Streckad barbett
- Stäppsparv
- Stäppsångare
- Större korsnäbb
- Större niltava
- Större vimpeldrongo
- Svart rödstjärt
- Svartbröstad rubinnäktergal
- Svartbröstad stenskvätta
- Svarthakad buskskvätta
- Svarthakad sparv
- Svarthätta
- Svartkronad finklärka
- Svartkronad tchagra
- Svartkråka
- Svartmes
- Svartpannad törnskata
- Svartryggad rödstjärt
- Svartstrupig järnsparv
- Svartstrupig prinia
- Sånglärka
- Sädesärla
- Sävsparv
- Sävsångare
- Taigablåstjärt
- Taigaflugsnappare
- Talgoxe
- Tallbit
- Tallsparv
- Tempelsvala
- Tofslärka
- Tofsmes
- Trastsångare
- Trådstjärtsmanakin
- Trädlärka
- Tujastenknäck
- Turkestantörnskata
- Törnskata
- Törnsångare
- Ultramarinflugsnappare
- Vattenpiplärka
- Vattensångare
- Videsångare
- Vinterhämpling
- Violsångare
- Vitbukad rödstjärt
- Vitgumpad buskskvätta
- Vitstjärtad bambunäktergal
- Vitstrupig stentrast
- Vitögd järnsparv
- Ängspiplärka
- Ängssparv
- Ökenstenskvätta
- Ökensångare
- Östlig svartkråka


 

made by krutfelt design Uppdaterad: 2024-07-03 © Mikael Nord  2004-2011.