Senaste nytt!
- Gubbanäsan, Getterön
- Abessinsk solfågel
- Afrikansk klippsparv
- Dromedar
- Fläcktjockfot
- Levantbulbyl
- Stäpphök
- Stäppörn
- Svart rödstjärt
- Ängspiplärka
- Rödnäbbad tropikfågel
- Rödhalsad gås
- Rödhake
- Havsörn
- Ejder
- Blåhake
- Härfågellärka
- Kronflyghöna
- Nilsolfågel
- Jorduggla
- Oman
- Abessinsk glasögonfågel
- Grönfink
- Halsbandsparakit
- Svartkronad finklärka
- Kungsfågel
- Blåsippa
- Kejsarörn
- Mäsen
- Åkulla bokskogar
- Jättehavörn
- Större skrikörn
- Afrikansk saxnäbb
- Gråkråka
- Ökensångare


  Bruntrast  ( Turdus eunomus )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
made by krutfelt design Uppdaterad: 2015-04-15 © Mikael Nord  2004-2011.