Senaste nytt!
- Stäppörn
- Havsörn
- Storspov
- Smådopping
- Stensångare
- Svartstrupig järnsparv
- Dvärgmås
- Vittrut
- Vitvingad trut


  Knipa  ( Bucephala clangula )


 

 

 
made by krutfelt design Uppdaterad: 2015-02-27 © Mikael Nord  2004-2011.