Senaste nytt!
- Tiger
- Svartbrynad albatross
- Gråkindad albatross
- Blåhake
- Skogssnäppa
- Gulnäbbad albatross
- Sydlig jättestormfågel
- Glasögonpetrell


  Vitvingad trut  ( Larus glaucoides )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
made by krutfelt design Uppdaterad: 2022-08-09 © Mikael Nord  2004-2011.