Senaste nytt!
- Skärsnäppa
- Rosenstare
- Kustsnäppa
- Brednäbbad simsnäppa
- Fisktärna
- Sandlöpare
- Arabisk guldvingad fink
- Arabisk rödhöna
- Svartkronad tchagra
- Ringduva
- "Guldvivel"
- Silvertärna
- Stenskvätta
- Strandskata
- Hämpling
- Stäppörn
- Kejsarörn
- Ökenstenskvätta
- Ägretthäger


  Spovsnäppa  ( Calidris ferruginea )


 

 
made by krutfelt design Uppdaterad: 2015-06-18 © Mikael Nord  2004-2011.