Vadarfåglar
- Brednäbbad simsnäppa
- Brushane
- Drillsnäppa
- Gluttsnäppa
- Grönbena
- Ibisnäbb
- Kapstrandskata
- Kustsnäppa
- Långtåsnäppa
- Malajpipare
- Mongolpipare
- Myrspov
- Rödspov
- Rödvingad vadarsvala
- Skedsnäppa
- Skogssnäppa
- Skärfläcka
- Småspov
- Spovsnäppa
- Storspov
- Strandskata
- Stäppvipa
- Svartsnäppa
- Trebandad strandpipare


 

made by krutfelt design Uppdaterad: 2015-03-02 © Mikael Nord  2004-2011.