Havsfåglar
- Brokpetrell
- Fläckskarv
- Gråkindad albatross
- Grålira
- Gråmantlad lira
- Havssula
- Huttons lira
- Kapskarv
- Kapsula
- Klykstjärtad stormsvala
- Kronskarv
- Kungsskarv
- Ljusfotad lira
- Nordlig jättestormfågel
- Stewartskarv
- Storskarv
- Större sotpetrell
- Sydlig Kungsalbatross
- Toppskarv
- Vandringsalbatross
- Vithakad petrell
- Vitpannad albatross


 

made by krutfelt design Uppdaterad: 2015-02-07 © Mikael Nord  2004-2011.